• English

Tính năng

+ Áp dụng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ nạp tiền và thanh toán hóa đơn tại Quầy giao dịch

+ Hình thức thanh toán: Bằng tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc bằng tiền mặt.

+ Đồng tiền thanh toán tại Quầy: Việt Nam Đồng (VNĐ).

+ Thời gian thực hiện giao dịch: Trong giờ làm việc của KienlongBank.