• English

Tính năng

+ Spot là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo.

+ Đa dạng đồng tiền giao dịch: USD, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD, GBP, CHF, HKD, THB.

+ Tỷ giá mua bán ở mức hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường.