• English

Tiện ích - Ưu điểm

Tính năng và tiện ích

+ Cung cấp dịch vụ thu hộ học phí (phí thư viện, phí mua sách, phí ký túc xá...) từ sinh viên cho nhà trường bằng các hình thức nộp tiền mặt, chuyển tiền tại quầy giao dịch hoặc các hình thức khác do KienlongBank cung cấp.  

+ Tránh rủi ro tiền giả, gian lận, sai sót khi sử dụng tiền mặt.

+ Sử dụng các dịch vụ tiện ích: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ... để quản lý, kiểm tra tài khoản, sao kê giao dịch, xem thông tin...

+ Thời gian sử dụng thẻ theo quy định của nhà trường.

+ Rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc. 

+ Thực hiện các giao dịch chuyển khoản, truy vấn số dư, sao kê tài khoản trực tiếp tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc.

+ Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các siêu thị, trung tâm mua sắm… trên toàn quốc.

+ Được hưởng lãi suất ưu đãi trên số dư tài khoản

+ Trung tâm Dịch vụ khách hàng hoạt động liên tục 24/7.

Xem thêm

Ưu điểm

+ Miễn phí phát hành thẻ.

+ Miễn phí sử dụng dịch vụ thẻ.

+ Miễn phí rút tiền tại tất cả các máy ATM trên toàn quốc.

+ Sử dụng dịch vụ thu hộ học phí tự động.

+ Các chương trình ưu đãi theo chính sách riêng của KienlongBank và nhà trường dành riêng cho sinh viên từng thời kỳ. 

Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.