• English

Tiện ích sản phẩm

- Lãi suất đảm bảo tỷ lệ sinh lời cao, cạnh tranh.

- Được uỷ quyền cho người khác sử dụng tài khoản theo qui định.

- Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả chi nhánh, phòng giao dịch của Kienlongbank: nhận tiền do người khác chuyển đến, thanh toán (cho khách hàng hoặc đối tác) với các công cụ như ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu,...

- Xác nhận khả năng tài chính cho chủ tài khoản hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,... ở nước ngoài.

- Cơ sở để quý khách được cấp hạn mức thấu chi.

- Đảm bảo vay vốn, hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long với lãi suất ưu đãi.


Tin xem nhiều