• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiền gửi Thanh toán là tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại Kienlongbank với mục đích gửi, giữ tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng tiền mặt và các phương tiên thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối tượng và điều kiện: Khách hàng cá nhân.

Đặc tính:

+ Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.

+ Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ.

+ Số tiền gửi tối thiểu: 50.000 VND hoặc 05 đơn vị ngoại tệ.

+ Lãi suất: Xem biểu lãi suất.

+ Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.

+ Sử dụng tài khoản:

- Khách hàng thực hiện gửi, rút tiền mặt trực tiếp hoặc thông qua người khác.

- Yêu cầu Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán tại quầy hoặc giao dịch điện tử.

- Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ ghi nợ, thư tín dụng, chuyển tiền, thu chi hộ, và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật.


Tin xem nhiều