• English

Tiện ích

  • Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

  • Đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm vào các sự kiện quan trọng

  • Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá

  • Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh ung thư

  • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí đầy đủ và đúng hạn

  • Thưởng duy trì hợp đồng

  • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

  • Rút tiền từ giá trị tài khoản

  • Quyền lợi đáo hạn

 - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản xem thêm tại đây

 - Quyền lợi bảo hiểm nâng cao xem thêm tại đây


Tin xem nhiều