• English

Thủ tục chuyển tiền

  • Đối với người cư trú là công dân Việt Nam chỉ có thể chuyển bằng tiền VND.
  • Đối với công dân nước ngoài có thể chuyển bằng ngoại tệ nếu chứng minh được nguồn gốc ngoại tệ.
  • Để sử dụng dịch vụ này khách hàng cần cung cấp:
  • Thông tin người nhận:
               + Người nhận là tổ chức: Số tài khoản, tên tài khoản.

               + Người nhận là cá nhân: Họ tên và số tài khoản người nhận (nếu chuyển tiền vào tài khoản người nhận) hoặc số CMND hay Hộ chiếu người nhận, ngày cấp/nơi cấp CMND/hộ chiếu (nếu người nhận không có tài khoản), địa chỉ, số điện thoại người nhận.
  • Thông tin ngân hàng nhận: Tên ngân hàng, Tên Chi nhánh, Phòng Giao dịch.