• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiết kiệm tích luỹ mục tiêu  là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân muốn tích luỹ từ số tiền nhỏ để đạt số tiền mục tiêu lớn trong tương lai phục vụ cho nhu cầu tài chính của mình.

Đối tượng& điều kiện: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam có tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử.

Quy định tiền gửi:

+ Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn

+ Loại tiền gửi: VND

+ Số tiền gửi: Tối thiểu 50.000 VND.

Lãi suất: 0,2%/năm.

Phương thức gửi tiền:

+ Chuyển khoản từ chính tài khoản thanh toán của người gửi tiền;

+ Hoặc trích tự động theo nhu cầu của người gửi tiền.

Hình thức gửi tiền:

+ Thông qua Ngân hàng điện tử;

+ Cài đặt tự động việc gửi tiền ngay tại ngày mở tài khoản.