• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: 

KienlongBank cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành thư tín dụng và thanh toán cho nước ngoài khi nhận bộ chứng từ hợp lệ, nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm.

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và phía đối tác muốn chọn một phương thức thanh toán đảm bảo, KienlongBank sẽ bảo lãnh phát hành L/C cho Doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài khi nhận bộ chứng từ giao hàng hợp lệ.