• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: 

+ Là dịch vụ KienlongBank cung cấp cho khách hàng cần xuất khẩu hàng hóa và muốn được bảo đảm thanh toán.

+ Sau khi Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, bộ chứng từ sẽ được KienlongBank hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn sửa chữa, chiết khấu (nếu có nhu cầu) và gửi đi nước ngoài yêu cầu thanh toán.