• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: 

+ Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu dành cho các khách hàng nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu (Collection) và lựa chọn KienlongBank làm ngân hàng thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ, thông báo và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.

+ Với vai trò là ngân hàng thu hộ, KienlongBank sẽ tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho Doanh nghiệp và thực hiện thanh toán cho nước ngoài.