• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiết kiệm Có kỳ hạn là khoản tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm, được KienlongBank xác nhận trên thẻ tiết kiệm hoặc trên chứng từ điện tử hoặc các chứng từ tương đương khác (nếu có), được hưởng lãi và được bảo hiểm tiền gửi. Người gửi tiền thỏa thuận với KienlongBank về kỳ hạn gửi nhất định.

Đối tượng và điều kiện: Công dân Việt Nam.

Đặc tính:

+ Kỳ hạn gửi: Theo thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng.

+ Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ.

+ Lãi suất: Xem biểu lãi suất.

+ Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.

+ Rút trước hạn: Hưởng lãi suất rút trước hạn.