• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng đất ở là sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu vay vốn mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nhận chuyển nhượng đất ở (đã được cấp Giấy chứng nhận) để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của gia đình; hoặc để ở và kết hợp cho thuê một phần. 

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện:

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi.

+ Có tài sản bảo đảm.


Tin xem nhiều