• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiết kiệm Không kỳ hạn là khoản tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm, được KienlongBank xác nhận trên thẻ tiết kiệm hoặc trên chứng từ điện tử hoặc các chứng từ tương đương khác (nếu có), được hưởng lãi và được bảo hiểm tiền gửi. Khách hàng có thể gửi thêm/rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của KienlongBank.

Đối tượng và điều kiện: Công dân Việt Nam.

Đặc tính:

+ Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn

+ Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ.

+ Lãi suất: Xem biểu lãi suất.

+ Phương thức trả lãi: Lãi được chi trả (hoặc nhập vốn gốc) hàng tháng và vào ngày tất toán Tài khoản.

+ Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.


Tin xem nhiều