• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Kinh doanh bất động sản là sản phẩm cho vay để kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên và không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện:

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay:

+ Có vốn tự có tham gia vào việc mua và/hoặc xây dựng, sửa chữa BĐS.

+ Có tài sản bảo đảm.

+ BĐS được mua và/hoặc xây dựng, sửa chữa phải tọa lạc trên địa bàn hoạt động của KienlongBank.


Tin xem nhiều