• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: 

+ Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐS để bán: Tối đa 05 năm.

+ Vay mua BĐS/mua và xây dựng, sửa chữa BĐS/xây dựng, sửa chữa BĐS để cho thuê, cho thuê mua: Tối đa 10 năm.

Loại tiền vay: VND.

+ Vay mua BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn.

+ Vay mua và xây dựng, sửa chữa BĐS: Tối đa 70% nhu cầu vốn và/hoặc cộng (+) tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.

+ Vay xây dựng, sửa chữa BĐS: Tối đa 70% dự toán giá trị xây dựng/sửa chữa BĐS.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phương thức thu nợ: linh hoạt

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Giúp khách hàng có nguồn tài chính kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 

+ Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.


Tin xem nhiều