• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Đi làm việc ở nước ngoài là sản phẩm cho vay đối với khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính nhằm thanh toán các chi phí cần thiết cho thân nhân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam.

Điều kiện: 

Đối với khách hàng:

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay. 

+ Có giấy tờ chứng minh người lao động được chấp thuận đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với Doanh nghiệp:

+ Có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

+ Có uy tín trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận ổn định.

+ Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, hồ sơ liên quan đến người đi làm việc ở nước ngoài.

+ Cam kết mở Hợp đồng tiền gửi/Ký quỹ và dùng toàn bộ số tiền của Hợp đồng tiền gửi/Ký quỹ này để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cho khách hàng tại KienlongBank. 

+ Có Hợp đồng hợp tác/liên kết với KienlongBank.


Tin xem nhiều