• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 36 tháng.

Loại tiền vay: VND. 

Mức cho vay: Không vượt quá 150 triệu đồng.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phương thức thu nợ: Định kỳ hàng tháng.

+ Nợ gốc chia đều trả hàng tháng tính trên tổng thời hạn vay vốn.

+ Lãi trả hàng tháng tính trên dư nợ thực tế.

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích: 

+ Được hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng trả nợ.

+ Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh.

+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng. 

+ Áp dụng cho khách hàng có tài sản bảo đảm hoặc không có TSBĐ.


Tin xem nhiều