• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay cầm cố giấy tờ có giá là sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá để phục vụ đời sống và các mục đích khác.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

Điều kiện:

+ Mục đích sử dụng vốn hợp pháp.

+ Có tài sản bảo đảm là GTCG.


Tin xem nhiều