• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: 

+ Cho vay từng lần: Không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.

+ Cho vay theo hạn mức: Tối đa 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG. 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị GTCG (Trường hợp GTCG bằng VND do KienlongBank phát hành).

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và Cho vay hạn mức. 

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục vay nhanh chóng giúp khách hàng có nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu.


Tin xem nhiều