• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Trả góp ngày là sản phẩm cho vay theo hình thức trả góp ngày (gốc, lãi) nhằm phục vụ nhu cầu đời sống và hoạt động kinh doanh, hoạt động khác.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân.

Điều kiện: 

+ Có phương án sử dụng vốn khả thi.

+ Có khả năng tài chính để trả nợ hàng ngày.


Tin xem nhiều