• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Thời hạn vay: Tối đa 270 ngày.

+ Loại tiền vay: VND.

+ Mức cho vay:  Tối đa 100.000.000 VND/khách hàng.

+ Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

+ Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

+ Phương thức giải ngân: Giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi tiền vay được trả hàng ngày.

+ Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Tài sản thế chấp đa dạng: Bất động sản, động sản (bao gồm cả xe gắn máy, ô tô, mô tô).

+ Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.


Tin xem nhiều