• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Vay Du học là việc tài trợ vốn cho cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính cho thân nhân du học trong nước hoặc du học nước ngoài. 

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam là thân nhân của người đi du học.

Điều kiện:

+ Có thu nhập ổn định, đảm bảo trả nợ gốc và lãi. 

+ Có tài sản bảo đảm. 

+ Giấy tờ chứng minh người đi du học được chấp thuận vào học của các đơn vị đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam hoặc các Đơn vị đào tạo nước ngoài.


Tin xem nhiều