• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: Tối đa 120 tháng. 

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: Tối đa 100% tổng chi phí của khóa học.

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ. 

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phương thức thu nợ: linh hoat

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Có được nguồn tài chính kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

+ Được sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.


Tin xem nhiều