• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: Tiền gửi Kỳ hạn linh hoạt là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn mà khách hàng chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình nhằm hưởng lãi suất cao và ổn định trong suốt kỳ hạn gửi.

Đối tượng và điều kiện: Khách hàng tổ chức.

Đặc tính:

+ Kỳ hạn gửi: 30 ngày < t < 600 ngày.

+ Loại tiền gửi: VND.

+ Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND.

+ Lãi suất: Xem biểu lãi suất.

Kỳ hạn gửi (t)

Lãi suất áp dụng

30 ngày < t < 60 ngày

01 tháng lãnh lãi cuối kỳ

60 ngày < t < 90 ngày

02 tháng lãnh lãi cuối kỳ

90 ngày < t < 120 ngày

03 tháng lãnh lãi cuối kỳ

120 ngày < t < 150 ngày

04 tháng lãnh lãi cuối kỳ

150 ngày < t < 180 ngày

05 tháng lãnh lãi cuối kỳ

180 ngày < t < 210 ngày

06 tháng lãnh lãi cuối kỳ

210 ngày < t < 240 ngày

07 tháng lãnh lãi cuối kỳ

240 ngày < t < 270 ngày

08 tháng lãnh lãi cuối kỳ

270 ngày < t < 300 ngày

09 tháng lãnh lãi cuối kỳ

300 ngày < t < 330 ngày

10 tháng lãnh lãi cuối kỳ

330 ngày < t < 360 ngày

11 tháng lãnh lãi cuối kỳ

360 ngày < t < 390 ngày

12 tháng lãnh lãi cuối kỳ

390 ngày < t < 450 ngày

13 tháng lãnh lãi cuối kỳ

450 ngày < t < 510 ngày

15 tháng lãnh lãi cuối kỳ

510 ngày < t < 540 ngày

17 tháng lãnh lãi cuối kỳ

540 ngày < t < 600 ngày

18 tháng lãnh lãi cuối kỳ


+ Phí dịch vụ tài khoản: Xem biểu phí.