• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trân trọng thông báo đến Quý Đối tác, Quý cổ đông, Quý khách hàng về việc “Thay đổi logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu mới” của Ngân hàng như sau:

tb-thay-doi-logo-he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-moi-1

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank