• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO V/v Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển”

 Kính gửi:        Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Kiên Long,

- Căn cứ Công văn số 921/NHNN-TĐKT ngày 27/01/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát động thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam;

- Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-CĐNH ngày 31/12/2010 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc tổ chức thuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển”;

- Căn cứ ý kiến thuận duyệt của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 02/TTr-CĐ ngày 25/02/2011 của Ban chấp hành Công đoàn về kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu về Ngân hàng Việt Nam;

Nay Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng phát động cuộc thi trong toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long với những nội dung sau:

1.       Tên cuộc thi:

                Cuộc thi tìm hiểu “Ngân hàng Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển”;

2.       Nội dung cuộc thi:

               - Tìm hiểu về chặng đường lịch sử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 60 năm xây dựng và phát triển;

               - Tìm hiểu về hoạt động của ngành Ngân hàng kể từ khi thành lập, trong quá trình đổi mới và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

               - Cống hiến ý tưởng cho hoạt động Ngân hàng;

               - Những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Ngân hàng.

3.       Thể loại:

                Bài viết dự thi theo bộ câu hỏi gồm 09 câu (Gửi kèm Kế hoạch tổ chức cuộc thi, bộ câu hỏi và đề cương gợi ý trả lời của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cung cấp).

4.       Đối tượng tham dự, số lượng bài dự thi:

               - Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thuộc các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Kiên Long;

               - Số lượng bài dự thi: mỗi đơn vị (phòng ban Hội sở, Chi nhánh) lựa chọn 01 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Công đoàn Ngân hàng;

5.       Yêu cầu về bài dự thi:

                - Nội dung: ngoài những câu gợi ý trả lời (từ Câu 01 đến Câu 07) cá nhân có thể khai thác thêm tư liệu, hình ảnh minh họa để bài viết thêm sâu sắc và sinh động. Riêng Câu 08 và Câu 09 cá nhân tự nghiên cứu viết bài.

                - Hình thức: bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy vi tính theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; có hình thức trình bày đẹp, rõ ràng, lời văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả.

                Bài dự thi phải có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung lẫn hình thức. Công đoàn Ngân hàng sẽ không xem xét chấm điểm những bài dự thi được thực hiện một cách qua loa, đối phó.

6.       Thời gian và địa điểm:

                - Bài dự thi gửi về Công đoàn Ngân hàng Kiên Long trước ngày 26/03/2011;

                - Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng sẽ lựa chọn 02 bài dự thi xuất sắc nhất để gửi tham dự cấp ngành (gửi Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 15/04/2011).

7.       Cơ cấu giải thưởng:

                - 01 Giải nhất: trị giá 1.000.000 đồng;

                - 01 Giải nhì: trị giá 700.000 đồng;

                - 01 Giải ba: trị giá 500.000 đồng;

                - 02 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

8.       Tổ chức thực hiện:

               - Công đoàn Ngân hàng chủ trì việc chấm điểm, lựa chọn bài dự thi gửi cấp Ngành;

               - Phòng Tiếp thị phối hợp đưa tin, bài viết về cuộc thi lên website của Ngân hàng;

               - Thủ trưởng đơn vị triển khai, phát động cuộc thi trong toàn đơn vị.

         Trân trọng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1/. Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu 60 năm NHVN

2/. Đề cương gợi ý trả lời 60 năm NHVN

3/.  Đính chính đề cương 60 năm NHVN

 


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank