• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ THAY ĐỔI TÊN KIENLONGBANK CAI LANG THÀNH KIENLONGBANK SÔNG HÀN

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch, từ ngày 26/12/2022, KienlongBank Cai Lang chính thức hoạt động tại trụ sở mới và đổi tên thành KienlongBank Sông Hàn ở địa chỉ: Số 477 đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

thong-bao-chuyen-dia-diem-hoat-dong-kienlongbank-song-han

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank