• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại KienlongBank

Từ ngày 01/8/2022, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) áp dụng quy định lãi suất mới dành cho khách hàng khi thực hiện rút trước hạn tiền gửi tại Ngân hàng.

ap-dung-lai-suat-truoc-han-tien-gui-kienlongbank

Quy định mới được áp dụng cho các khách hàng là tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân có Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi có kỳ hạn; Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do KienlongBank phát hành hay các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định của KienlongBank theo từng thời kỳ. Tùy thuộc vào nhu cầu, khách hàng có thể rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần tiền gửi. Cụ thể:

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, KienlongBank áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của KienlongBank, theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi, trên số ngày thực tế gửi.

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi (không bao gồm tiền gửi có phương thức trả lãi đầu kỳ), KienlongBank sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của KienlongBank, theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi/ số ngày thực tế gửi. Phần tiền còn lại được duy trì trên tài khoản tiền gửi, KienlongBank sẽ áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn như thỏa thuận tại ngày gửi tiền/ngày tái tục.

Lưu ý, các hợp đồng tiền gửi đăng ký trước ngày 01/8/2022, nếu như khách hàng còn số dư tới thời điểm hiện tại và có nhu cầu rút một phần tiền gửi cũng sẽ được áp dụng theo quy định mới này. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng có hợp đồng tiền gửi tiết kiệm theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng KienlongBank Plus, KienlongBank sẽ hỗ trợ rút trước hạn một phần tiền gửi trực tiếp tại các quầy giao dịch của Ngân hàng. Chính sách lãi suất được áp dụng trong trường hợp này vẫn là lãi suất có kỳ hạn của tiền gửi đối với phần số dư còn lại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tại 134 điểm giao dịch KienlongBank trên toàn quốc hoặc qua các kênh online để được tư vấn, hỗ trợ:

✔ Hotline: 19006929

✔ Website: https://kienlongbank.com/

✔ Zalo: https://zalo.me/nganhangkienlong

✔ Fanpage: https://www.facebook.com/NganhangKienLong 

KienlongBank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank