• English

Tin Kiên Long

Thông báo về việc thay đổi thời gian quay số trao thưởng cuối chương trình khuyến mại "Sinh nhật vàng - Trúng nhà sang"

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thay đổi thời gian trao thưởng cuối chương trình khuyến mại “Sinh nhật vàng - Trúng nhà sang”.

kienlongbank-thong-bao-thay-doi-thoi-gian-quay-so

KienlongBank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank