• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Trần Thị Thu Hòa

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB777731, số vào sổ cấp GCN:MS 370085 do UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cấp ngày 14/07/2005 cho ông Nguyễn Hà và bà Lê Thị Bắc đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Tuấn và vợ là bà Trần Thị Thu Hòa, ông Hà Đăng Minh và vợ là bà Hoàng Thị Anh theo hợp đồng công chứng số 3566.2016/HĐCN lập ngày 30/08/2016 tại văn phòng công chứng An Nhất Nam- Hà Nội: thửa đất số …; Tờ bản đồ số ….; diện tích 42,6 m2; mục đích sử dụng đất: Đất để ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; tọa lạc: Số 8 ngõ 463 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông/Bà Trần Thị Thu Hòa, Nguyễn Xuân Tuấn, Hà Đăng Minh, Hoàng Thị Anh.

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 108/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank