• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Trần Thanh Văn, Nguyễn Thị Hòa

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: 

+ TSBĐ 1: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã An Phú, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Thửa đất số: 8; Tờ bản đồ số: 6A-01 theo GCN QSDĐ số T610570. Vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 18764.QSDĐ/317-QĐ-UB do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 25/06/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Bốn. Ngày 21/10/2016 chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Văn, SN: 1960 CMND: 111368737 và bà Nguyễn Thị Hòa, SN: 1960, CMND: 110704158, ĐC thường trú tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo hồ sơ số: 482/CT-01.

+ TSBĐ 2: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã An Phú, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Thửa đất số: 15; Tờ bản đồ số: 6A-01 theo GCN QSDĐ số T619675. Vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 18799.QSDĐ/317-QĐ-UB do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 25/06/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Hòa. Ngày 21/10/2016 tặng cho bà Nguyễn Thị Hòa, SN: 1960, CMND:110704158, ĐC thường trú tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo hồ sơ số: 483/CT-01.

+ TSBĐ 3: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã An Phú, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Thửa đất số: 295; Tờ bản đồ số: 6A-02 theo GCN QSDĐ số T610643. Vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 18938.QSDĐ/377-QĐUB do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 25/06/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Hiền. Ngày 19/01/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Mỹ Đức đã ký xác nhận” Xác định lại hạn mưc đất ở là: 500m2, đất vườn: 659m2 theo biên bản kiểm tra ngày 19/01/2017 của CN văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức”. Ngày 19/01/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – CN huyện Mỹ Đức xác nhận sang tên tặng cho bà Nguyễn Thị Hiền, SN: 1964, CCCD số: 001164002638, địa chỉ thường trú:  tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; theo hồ sơ số: 30/TA-01.

+ TSBĐ 4: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã An Phú, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Thửa đất số: 194; Tờ bản đồ số: 6A-02 theo GCN QSDĐ số T610541. Vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 18930.QSDĐ/317-QĐUB do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 25/06/2002 cho hộ ông Hoàng Văn Chuyền. Ngày 19/01/2017 Văn phòng đăng ký đất đại Hà Nội- CN huyện Mỹ Đức xác nhận “Hộ ông Hoàng Văn Chuyền có sai sót, được đính chính là là hộ Hoàng Mạnh Chuyền theo biên bản kiểm tra ngày 19/01/2017 của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức”; “ xác định hạn mức đất ở là 500m2, đất vườn: 370m2 theo biên bản kiểm tra ngày 19/01/2021 của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức”. Ngày 19/01/2017, văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Mỹ Đức xác nhận sang tên chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Văn, SN: 1960 CMND: 111368737 và bà Nguyễn Thị Hòa, SN: 1960 CMND: 110704158; địa chỉ thường trú tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. theo hồ sơ số 31/CN-01.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông Trần Thanh Văn , Bà Nguyễn Thị Hòa và Bà Nguyễn Thị Hiền.

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 13/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank