• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Tăng Mỹ Ly, Nguyễn Hòa Bình

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00865 QSDĐ do UBND quận Thủ Đức, TP.HCM cấp ngày 01/01/2002, cập nhật thay đổi diện tích ngày 25/11/2015: thửa đất số 1709, 1710; Tờ bản đồ số 01; diện tích 1.890,7m2; mục đích sử dụng đất: thửa 1709 đất HNK, thửa 1710 đất Ao; tọa lạc: phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay TP. Thủ Đức), Tp.HCM.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Tăng Mỹ Ly, Nguyễn Hòa Bình.

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 237/NHKL ngày 25/10/2021: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank