• English

Thanh lý tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Nguyễn Văn Đạt

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: U768581; vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 00407 QSDĐ/1741/QĐ-UBH do UBND huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2001 mang tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đích. Ngày 04/10/2013, Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Từ Liêm xác nhận bà Vũ Thị Hạnh là chủ sử dụng một phần của thửa đất do là thành viên hộ gia đình và do nhận thừa kế, tặng cho phần quyền sử dụng đất do ông Nguyễn Văn Đích để lại theo Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia tặng cho di sản thừa kế số 2065/2013/VBKNTTPCDS quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD được Văn phòng công chứng Từ Liêm – TP Hà Nội chứng nhận ngày 16/08/2013, Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Từ Liêm xác nhận đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Văn Đạt là chủ sử dụng của toàn bộ thửa đất do là thành viên hộ gia đình và do nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng cho tặng và nhận quyền sử dụng đất số: 2067/2013/HĐCTQSDĐ quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD được văn phòng công chứng Từ Liêm – TP Hà Nội chứng nhận ngày 16/8/2013.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Nguyễn Văn Đạt 

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 03/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank