• English

Tin Kiên Long

Thông báo thay đổi tên KienlongBank Cần Giờ thành KienlongBank Đông Sài Gòn

Căn cứ Công văn số 59/BC-NHKL về việc Báo cáo thay đổi tên của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Cần Giờ, Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Cần Giờ thành Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đông Sài Gòn.

kienlongbank-dong-sai-gon


Đăng ký nhận tin
KienlongBank