• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 379/TB-NHKL ngày 26/03/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 454061, số vào sổ cấp GCN: CH 91045 do UBND Huyện Krông Búk cấp ngày 15/07/2014 tọa lạc tại Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Hồng Thanh và Bà H Nia Ayũn. (Cập nhật chủ sở hữu ngày 23/03/2018). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 35; Tờ bản đồ số: 47; Diện tích: 12268,9m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 15/10/2064; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước Công nhận QSDĐ như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất: 

- Giếng đào đường kính: >1m , sâu 21m

- Bơ booth trồng khoảng năm thứ 6: 32 cây; Sầu riêng thái trồng khoảng năm thứ 6: 01 cây; Cà phê trồng khoảng năm thứ 10: 600 cây; Cà phê trồng khoảng năm thứ 17: 400 cây; Cây mít trồng khoảng năm thứ 6: 02 cây; Cây muồng trồng khoảng năm thứ 10: 08 cây; Cây xoài trồng khoảng năm thứ 10: 01 cây

+ Tài sản thế chấp 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 864895, số vào sổ cấp GCN: CH 97895 do UBND Huyện Krông Búk cấp ngày 04/02/2016 tọa lạc tại Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Hồng Thanh và Bà H Nia Ayũn. (Cập nhật chủ sở hữu ngày 04/02/2016). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 52; Tờ bản đồ số: 47; Diện tích: 9107,8m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất: 

- Bơ booth trồng khoảng năm thứ 6: 5 cây; Sầu riêng thái trồng khoảng năm thứ 6: 01 cây; Cà phê trồng khoảng năm thứ 27: 250 cây; Cây vú sữa trồng khoảng năm thứ 7: 01 cây; Cây muồng trồng khoảng năm thứ 10: 08 cây; Chanh dây đang thu:100 dây

Chi tiết Thông báo số 379/TB-NHKL ngày 26/03/2024: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank