• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3755/TB-NHKL ngày 23/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số CL 922875, số vào sổ CH11682 do Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên cấp ngày 16/03/2018. Diện tích: 41,2 m²; thửa đất số: 346; tờ bản đồ số: 23; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài; đứng tên ông Nguyễn Văn Hồng và bà Bùi Thị Thu Nguyệt, cập nhật thay đổi: chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 13/05/2022. Tọa lạc: phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số CH 844934, số vào sổ CS10356 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 26/04/2017. Diện tích: 200 m²; thửa đất số: 337; tờ bản đồ số: 23; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; đứng tên ông Nguyễn Văn Hồng và bà Bùi Thị Thu Nguyệt, cập nhật thay đổi: chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 13/05/2022. Tọa lạc: phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số DC 887117, số vào sổ CH17422 do Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên cấp ngày 20/10/2021. Diện tích: 61 m²; thửa đất số: 364; tờ bản đồ số: 23; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến ngày 01/7/2064, đứng tên ông Nguyễn Văn Hồng và bà Bùi Thị Thu Nguyệt, cập nhật thay đổi: chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 13/05/2022. Tọa lạc: phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số CH 844935, số vào sổ CS10403 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 26/04/2017. Diện tích: 132,2 m²; thửa đất số: 309; tờ bản đồ số: 23; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; đứng tên ông Nguyễn Văn Hồng và bà Bùi Thị Thu Nguyệt, cập nhật thay đổi: chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 13/05/2022. Tọa lạc: phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tài sản gắn liền với đất: 04 căn nhà, bao gồm:

- Công trình xây dựng 1: căn nhà chính, 01 trệt, 02 lầu, vách tường, nền lót gạch men, mái ngói;

- Công trình xây dựng 2 (bên trái công tình xây dựng 1): Nhà cấp 04, vách tường, mái tôn;

- Công trình xây dựng 3 (bên phải công tình xây dựng 1): Nhà cấp 04, tiền chế vách tôn, mái tôn;

- Công trình xây dựng 4 (phía sau công trình xây dựng 1): căn nhà phụ, vách tường, nền gạch, mái tôn

Chi tiết Thông báo số 3755/TB-NHKL ngày 23/11/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank