• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3561/TB-NHKL ngày 08/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 143539, thửa đất số 45, 71, tờ bản đồ số 1B, tổng diện tích 2 thửa là 9.390 m2 (trong đó thửa 45 là 5.280 m2, thửa 71 là 4110 m2); mục đích sử dụng đất LNK, 2L; thời hạn sử dụng đất 50 năm, 11/10/2066, tọa lạc ấp 6B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Chi tiết Thông báo số 3561/TB-NHKL ngày 08/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank