• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3471/TB-NHKL ngày 25/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 378727, số vào sổ cấp GCN: CS 02419 do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 08/07/2016 tọa lạc tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hường (Cập nhật chủ sở hữu ngày 24/07/2017). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 46; Tờ bản đồ số: 25; Diện tích: 500m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: 50m2 đất ở và 450m2 đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 450m2.

Tài sản gắn liền với đất: 

- 01 căn nhà trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch xi măng, mái tôn, diện tích khoảng 95m2.

- 01 ki ốp tường xây gạch, mái tôn, nền gạch xi măng rộng 8m2.

- Cổng nhà cao 1,5m, dài 3,5m (bằng sắt hộp), 01 trụ cổng kích thước 40cm x 40cm.

- Cây bơ 034 trồng khoảng năm thứ 1: 01 cây; Sầu riêng thái trồng khoảng năm thứ 1: 02 cây; Chanh dây trồng khoảng 03 tháng: 08 dây; Chanh cây trồng khoảng năm thứ 3: 01 cây; Chuối đang có buồng: 15 cây, chuối chưa có buồng: 10 cây; Cây thanh long trồng khoảng năm thứ 3: 01 cây.

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 114933, số vào sổ cấp GCN: CH 01973 do UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 10/02/2015 tọa lạc tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hường (Cập nhật chủ sở hữu ngày 24/07/2017). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 411; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 2.701,7m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Đất trống (cỏ dại mọc), đường đất rộng 1,7m.

Chi tiết Thông báo số 3471/TB-NHKL ngày 25/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank