• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3182/TB-NHKL ngày 9/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70125115083, hồ sơ gốc số 8449/2003 do UBND Quận Gò Vấp, TP. HCM cấp ngày 28/7/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho ông Nguyễn Thái Thành, bà Nguyễn Ngọc Phượng ngày 02/6/2005 với các đặc điểm cụ thể như sau: 

- Đất ở: Thửa đất số 12-1; tờ bản đồ số 92 Phường 10; diện tích 76,29 m2.

- Nhà ở: 

+ Theo giấy chứng nhận: Tổng diện tích sử dụng 113,25 m2; diện tích xây dựng 76,29 m2; kết cấu nhà: vách gạch, sàn gỗ, mái tôn; số tầng 2; địa chỉ số 50/287B đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tài sản gắn liền với đất theo Chứng thư thẩm định giá số 10220063/2022/CT-MHD ngày 12/10/2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá MHD thì hiện trạng thực tế (01 phần chưa được công nhận quyền sở hữu) là nhà 2 tầng, diện tích sử dụng ước tính 152m2, diện tích xây dựng 76,29m2; kết cấu tường gạch, sàn gỗ, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 3182/TB-NHKL ngày 09/11/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank