• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1902/TB-NHKL ngày 28/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 870, tờ bản đồ số 106, tọa lạc tại 185 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, diện tích 100 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 635508, số vào sổ cấp GCN CT 34932 do Sở Tài nguyên &  Môi trường TP.HCM cấp ngày 13/6/2014, cập nhận thay đổi chủ sở hữu ngày 20/3/2020.

Tài sản gắn liền với đất: nhà phố, địa chỉ tại 185 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Diện tích xây dựng 80 m2, diện tích sàn 275.5 m2, kết cấu tường gạch, khung sàn BTCT, mái BTCT.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 871, tờ bản đồ số 106, tọa lạc tại 187 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, diện tích 100 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 635509, số vào sổ cấp GCN CT 34933 do Sở Tài nguyên &  Môi trường TP.HCM cấp ngày 13/6/2014, cập nhận thay đổi chủ sở hữu ngày 20/3/2020.

Tài sản gắn liền với đất: nhà phố, địa chỉ tại 187 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Diện tích xây dựng 80 m2, diện tích sàn 275.5 m2, kết cấu tường gạch, khung sàn BTCT, mái BTCT.

Chi tiết Thông báo số 1902/TB-NHKL ngày 28/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank