• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1894/TB-NHKL ngày 24/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cho Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 609, tờ bản đồ số 11, diện tích 19.659,7 m2, tọa lạc tại khóm 2, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ssoo H138026 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận 06970/TXCM do UBND Thị xã Cà Màu cấp ngày 21/01/1998 đứng tên ông Phạm Văn Liệt (được cập nhật chỉnh lý theo bản vẽ đo đạc chỉnh lý thửa đất ngày 04/6/2021 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Cà Mau.

Chi tiết Thông báo số 1894/TB-NHKL ngày 24/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank