• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1891/TB-NHKL ngày 24/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cho Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 482198; Số vào sổ: VHH00531 QSDĐ/1619/QĐ.UB do UBND huyện Gò Quao cấp 02/11/2004; Số thửa: 522, 525, 395; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 15.566 m2; Mục đích sử dụng: Cây lâu năm khác, Đất ở nông thôn, Cây lâu năm, lúa 2 vụ; Địa chỉ: ấp 01 và 02 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm: công trình xây dựng bao gồm nhà ở cấp 4, khung cột, móng BTCT, tường gạch, mái tôn chưa được công nhận quyền sở hữu; hàng rào tường chiều dài ước khoảng 45m, độ rộng dày 0.2m, chiều cao 2m, kết cấu móng bê tông, cột bê tông, vách, cột lát gạch ceramic. Cây xanh là vườn cây ăn trái: măng cụt, dâu, dừa,… và các cây tạp khác.

Chi tiết Thông báo số 1891/TB-NHKL ngày 24/06/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank