• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1671A/TB-NHKL ngày 17/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 758869, số vào số cấp GCN: CS 08953, do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường An Giang cấp ngày: 08/01/2020; với các đặc điểm: thửa đất số: 05, tờ bản đồ số 26; diện tích 1.477,1 m2; mục đích sử dụng: đất ở (303,2 m2), đất trồng cây lâu năm (1.173,9 m2); thời hạn sử dụng: lâu dài (đất ở), đến ngày 12/11/2053 (đất trồng cây lâu); tọa lạc tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Lê Tấn Tài. 

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 758867, số vào số cấp GCN: CS 08518, do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường An Giang cấp ngày: 08/01/2020; với các đặc điểm: thửa đất số 06, tờ bản đồ số 26; diện tích 116,6 m2; mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/11/2023; tọa lạc tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Lê Tấn Tài. 

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT 758868, số vào số cấp GCN: CS 05776, do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường An Giang cấp ngày: 08/01/2020, với các đặc điểm: thửa đất số: 04, tờ bản đồ số 26; diện tích 109,6 m2; mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng đến ngày 12/11/2023; tọa lạc tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Lê Tấn Tài. 

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà cấp 04: nhà sàn, mái tole, vách tole, sàn gỗ;

+ Cây trồng: Mít, Bưởi.

+ 01 ngôi mộ (Ngân hàng không định giá, người mua trúng đấu giá tự liên hệ chính quyền địa phương để trừ phần diện tích này khi thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng).

Chi tiết Thông báo số 1671A/TB-NHKL ngày 17/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank