• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1617/TB-NHKL ngày 09/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 439999, số vào sổ cấp GCN: CS000909 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/05/2019; thửa đất số: 999, tờ bản đồ: 01, diện tích: 110 m2. Tọa lạc tại: thôn Thanh Tú, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4, tường xây gạch, nền gạch men, mái tôn, diện tích xây dựng: 110 m2, diện tích sử dụng: 110 m2. Thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thảo và ông Ngô Hòa.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 439958, số vào sổ cấp GCN: CS000891 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 08/04/2019; thửa đất số: 1000, tờ bản đồ: 01, diện tích: 118,6 m2. Tọa lạc tại: thôn Thanh Tú, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thảo và ông Ngô Hòa

Chi tiết Thông báo số 1617/TB-NHKL ngày 09/06/2022: tại đây.

 

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank