• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1361/TB-NHKL ngày 19/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 320144; số vào sổ cấp GCN CH 01002 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 22/02/2012; thửa số: 475; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 9.802,5m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 17/11/2019; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 320145; số vào sổ cấp GCN CH 01003 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 22/02/2012; thửa số: 663; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 2.114,6m2; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng: đến ngày 17/11/2049; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 320146; số vào sổ cấp GCN CH 01004 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 22/02/2012; thửa số: 292; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 1.742,4m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (300m2); đất trồng cây lâu năm (1.442,4m2); thời hạn sử dụng: Lâu dài; đến ngày 17/11/2049; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích (1.442,4m2); địa chỉ: ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 căn nhà chính cấp 4 (bốn) diện tích 96,26m2 (chiều ngang 5,4m, chiều dài 15,9m), khung cột bê tông cốt thép, vách tường gạch, máy lộp tole xi măng, nền lót gạch cemaric. Căn nhà hiện do ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út đang quản lý và sử dụng.

+ Có 01 căn nhà phụ cấp 4 (bốn) diện tích 38,69m2 (chiều ngang 7,3m, chiều dài 5,3m), khung cột cây gỗ địa phương, vách tole xi măng, máy tole nền tráng xi măng. Căn nhà hiện do ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út đang quản lý và sử dụng.

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn) của bà Dương Thị Lý diện tích 81m2 (chiều ngang 5.0m, chiều dài 16,2m), khung cột bê tông cốt thép và cây gỗ, máy lộp tole xi măng, vách tole kẻm, nền lót gạch cemaric. Căn nhà của bà Dương Thị Lý con ruột của ông Dương Văn Cuôl cho ở trên phần tài sản.

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn) của ông Dương Minh Luân diện tích 36,14m2 (chiều ngang 3,7m, chiều dài 8,2m), khung cột cây gỗ địa phương, máy lộp tole xi măng, vách lá, nền đất. Căn nhà của ông Dương Minh Luân con ruột của ông Dương Văn Cuôl cho ở trên phần tài sản.

+ Có cây dừa đang cho trái 33 (ba mươi ba) cây, cây xoài 05 (năm) cây chưa cho trái, mai vàng 01 (một) cây lớn và cây nhỏ đang ương vững

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 546575; số vào sổ cấp GCN CH 01570 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 29/03/2013; thửa số: 511; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 3.100.1m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 16/04/2019; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Dương Văn Cuôl và bà Võ Thị Út.

Chi tiết Thông báo số 1361/TB-NHKL ngày 19/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank