• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1233B/TB-NHKL ngày 10/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 764233; Số vào sổ cấp GCN: CH 01658 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 14/08/2015; thửa số: 1451; tờ bản đồ số: 2; diện tích: 6.000,0m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 30/08/2063; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Võ Minh Luân.

Tài sản gắn liền với đất: không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 764234; Số vào sổ cấp GCN: CH 01657 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 14/08/2015; thửa số: 1450; tờ bản đồ số: 2; diện tích: 2.000,0m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 30/08/2063; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Võ Minh Luân.  

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột bê tông cốt thép, mái lợp fibro xi măng, nền đất + tráng xi măng, vách tường xây gạch, diện tích chiều ngang 7m, chiều dài 14m.

+ Có 5 (năm) cây dừa.

+ Có 02 (hai) cây mít.

+ Có 01 (một) cây mãng cầu.

+ Có 03 (ba) cây nhãn.

+ Có 02 (hai) cây chanh.

+ Có 01 (một) cây bơ.

+ Có 01 (một) cây lêkima

+ Có 02 (hai) cây xoài.

+ Có 10 (mười) cây mai nhỏ.

+ Có 05 (năm) cây bạch đàn nhỏ.

+ Có 02 (hai) bụi trúc.

+ Phía sau nhà có 01 (một) chuồng trại nuôi heo khung cột bê tông cốt thép và cây gỗ, mái lá và bạt phủ, nền láng xi măng, vách tường xây gạch.

Chi tiết Thông báo số 1233B/TB-NHKL ngày 10/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank