• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1230/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 37.190m2 (đất rừng sản xuât); thửa đất số 333; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO355903, số vào sổ CS 101032 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 04/10/2018, tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn  Trang và bà Lê Thị Lụa. 

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 15.067,80m2 (đất chuyên trồng lúa nước); thửa đất số 241; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 654000, số vào sổ CH00863 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 01/08/2017, cập nhật chủ tài sản mới ngày 04/08/2017, tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Trang. 

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 7.399,4m2 (đất chuyên trồng lúa nước); thửa đất số 242; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 678088, số vào sổ CH00862 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 01/08/2017, cập nhật chủ sở hữu mới ngày 04/08/2017, tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Trang. 

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 10.761,7m2 (đất rừng sản xuât); thửa đất số 204; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 678854, số vào sổ CS 48062 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 08/06/2017, tài sản đứng tên ông Nguyễn Văn Trang.

Chi tiết Thông báo số 1230/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank