• English

Tin Kiên Long

Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì

Văn bản pháp lý
Căn cứ vào Công văn số 106/CụcII ngày 21/01/2015 của Cơ quan thanh tra, Giám sát Ngân hàng - Cục thanh tra, Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì của Ngân hàng TMCP Kiên Long.


Thông tin cũ:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì.
Địa chỉ: Số 1 khu A5 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 3810 3947 - Fax: 08. 3810 3931.


Thông tin mới:
Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì.
Địa chỉ: Số 1-1A đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 3810 3947 - Fax08. 3810 3931.

 

Ngày hoạt động: 02/02/2015

Đăng ký nhận tin
KienlongBank