• English

Tin Kiên Long

Tăng thu dịch vụ: phấn đấu đạt từ 10 – 15% tổng doanh thu vào năm 2015

Ngày 13/07/2013, Ngân hàng Kiên Long sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013.

 
Toàn cảnh hội nghị

 

HĐQT, BKS, BĐH và các GĐ phòng ban Hội sở - CN dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Tp. Nha Trang

Theo báo cáo đến ngày 30/6/2013, tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư của Ngân hàng Kiên Long đạt 15.707 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước; dư nợ cho vay đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm 2012 và lợi nhuận trước thuế là 212 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch.

Định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2013, Ngân hàng Kiên Long đưa ra một số giải pháp như đa dạng hoá các sản phẩm huy động vốn linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất để tăng tính cạnh tranh thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền. Về tín dụng: Nghiên cứu chính sách tín dụng cho các nhóm mặt hàng ưu tiên đầu tư, đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn phù hợp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng tăng thêm khách hàng mới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Phấn đấu nâng tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp lên 30% tổng dư nợ vào cuối năm 2013. Riêng về quản trị doanh thu và chi phí sẽ tập trung thay đổi cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng thu dịch vụ, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 10 – 15% tổng doanh thu vào năm 2015

Hội nghị nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng về các vấn đề như: Chuẩn hoá các quy trình, quy chế trong các hoạt động ngân hàng. Quản lý danh mục đầu tư, phát triển nguồn thu từ dịch vụ. Tiếp tục chỉnh trang xây dựng các trụ sở mới ở các đơn vị. Tập trung công tác đào tạo và đào tạo lại cho CBNV, trong đó các đơn vị thường xuyên chia sẻ bài học kinh nghiệm để trao đổi học tập và đổi mới tư duy trong việc phục vụ khách hàng. Đặc biệt phải chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của HĐQT.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank